• Advertising
 • Auto Body Repair
 • Baby Sitter
 • Business for Sale
 • Dental Care
 • Dentist
 • Doctor
 • For Rent
 • Handyman
 • Help Wanted
 • Insurance
 • Landscaping
 • Lawyer
 • Locksmith
 • Moving
 • Nail Worker
 • Painter
 • Pharmacy
 • Plumbing
 • Professionals
 • Realtor
 • Restaurant
 • Spa
 • Supermarket
 • Tax
 • Towing
 • Travel
 • Tutoring
Cho Thuê Nhà
Nhà Duplex
Phía trước 2 phòng ngũ, phòng khách, bếp lớn $2,400/tháng
Phía sau 2 phòng ngũ, phòng khách, bếp lớn $2,350/tháng
Cho Thuê Nhà
Nhà addition 3 phòng 2 tắm
Khu Story Road, gần Vietnam Town
$2,600 / tháng với $2,000 deposit

L/L Dũng (408) 693-0962 or 693-4931
Cho Thuê Nhà
Gần Capitol Auto Mall
Nhà 4 phòng ngũ, 2 phòng tắm, 2 car garage, khu yên tịnh cho thuê $3000/tháng

L/L (408) 228-7348 or 459-1801
Cho Thuê Nhà
Single Home remodeled
3 phòng ngũ, 2 phòng tấm, sau lưng chợ Lee Sandwhich (Senter)
$3,300/tháng

L/L (408) 821-4197
Cho Thuê Nhà
Nhà Downtown cho thuê
2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, full kitchen, 2 car garage

L/L cô Anh (408) 896-7220
Cho Thuê Nhà
Nhà 3 bedrooms, 2.5 baths, 2 car garage
Bếp mới, phòng rộng, yên tịnh, private patio
$3,400 /tháng

L/L Diane (408) 427-5823
Cho Thuê Nhà
839 Jackson Avenue
Cần gia đình có Housing, lấy giá của Housing
Cho Thuê Nhà
Remodeled unit upstairs, 2 bedrooms, 1 bathroom
Sàn gỗ, bếp rộng
No smoking, no housing
Only $1,800/tháng
Cho Thuê Nhà
Gần Evergreen High School
Nhà 3 bedrooms, 2 baths, central air
$3,100 /tháng
Gần Quimby Middle School

L/L Trí (408) 410-4844
Cho Thuê Nhà
Gần góc Capitol & Story
3 bedrooms, 1.5 bathroom, gần trường, gần chợ

L/L Duyên (408) 387-9718