• Advertising
 • Auto Body Repair
 • Baby Sitter
 • Business for Sale
 • Dental Care
 • Dentist
 • Doctor
 • For Rent
 • Handyman
 • Help Wanted
 • Insurance
 • Landscaping
 • Lawyer
 • Locksmith
 • Moving
 • Nail Worker
 • Painter
 • Pharmacy
 • Plumbing
 • Professionals
 • Realtor
 • Restaurant
 • Spa
 • Supermarket
 • Tax
 • Towing
 • Travel
 • Tutoring
MEDICARE ADVANTAGE
SBHIS - SERVING CALIFORNIA MEDICARE
* Bạn đến 65 tuổi không cần phải lo lắng ....
* $0 Phí Bảo Hiểm, thêm nhiều quyền lợi và không tốn chi phí
Đại diện rất nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe được chấp thuận bởi Medicare.
Hãy ghé thăm văn phòng của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết!
Chuyên làm Professional Resume
Giúp kiếm JOB tốt, lương cao
Guarantee sẽ có Interview
Hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn

1590 OAKLAND ROAD suite B113, San Jose
(408) 680-3787
Dạy Kèm - Tutor
Cathy Ly
MS Degree in Electrical Engineering
Nhận dạy Summer Season

MIDDLE SCHOOL:
English (Grammar, Reading, Writing)
Pre-Algebra, Algebra

HIGH SCHOOL:
Geometry, Trigonometry, Pre-Calculus, AP Physics, AP Chemistry

CONTACT
Cathy Ly (408) 250-9250
Nhân dạy kèm tại nhà $30/hour
Thầy Thái
Hoc sinh lớp 9-12
MATH
Calculus, Algebra, Trigonometry

SCIENCE
Physics, Chemistry, Biology

CONTACT
Thầy Thái (669) 233-6398
Giáo viên High School nhận dạy thêm
Miss Angie
Dạy kèm after school cho các em grade 1-12
Các môn gồm có:
Writing, Grammar, Language Arts
Chemistry, Calculus, Math, Physics

LUYỆN THI SAT
Miss Angie (408) 431-3930
Cho Share Office Space
Vị trí thuận lợi
Bên hông Costco Senter
Có thể làm văn phòng bán vé may bay hay khai thuế
Cần sang tiệm bánh, chè, trà sữa
Khu Berryessa, San Jose
Tiệm có nhiều món ăn ngon, income cao

GIÁ BÁN $250,000
(408) 202-1132
Machine Shop Operator
Chuyên làm đồ nhỏ, tỉ mỉ, tuổi" từ 18-38
Cần inspector, machine operator
Benefits: Insurance, Vacation, 401K
Will train if no experience

XIN LIÊN LẠC TÂM
(408) 898-7172
TTL COLLEGE
Khai giảng những lớp học cần nhất trên thị trường hiện nay
Quickbooks
General Contractor
Electronic Assembly
Autocad

345 Ẹ Santa Clara Street, suite 106, San Jose
(408) 998-4534
SỬA CREDIT TỐT 30 NGÀY
INTERBAY CREDIT SERVICE
Kết Quả Trước, Lệ Phí Sau
Tăng Điểm Credit
Xóa Nợ Collections

Không cần khai phá sản
Không cần thương lượng giảm nợ

INTERBAY CREDIT SERVICE
(408) 334-1944