• Advertising
 • Auto Body Repair
 • Baby Sitter
 • Business for Sale
 • Dental Care
 • Dentist
 • Doctor
 • For Rent
 • Handyman
 • Help Wanted
 • Insurance
 • Landscaping
 • Lawyer
 • Locksmith
 • Moving
 • Nail Worker
 • Painter
 • Pharmacy
 • Plumbing
 • Professionals
 • Realtor
 • Restaurant
 • Spa
 • Supermarket
 • Tax
 • Towing
 • Travel
 • Tutoring
HANDYMAN
VIỆC LÀM ĐÚNG THEO CITY CODE
Add phòng, sửa điện, sơn nhà, lót gạch
Thông ống cống, sửa ống nước...

Lấy công làm lời
Free Estimate

XIN LIÊN LẠC
(408) 627-0366
QUANG Handyman
Chuyên về:
Kitchen, bathroom, plumbing, floor, painting, window, electrical
FREE ESTIMATE
Lấy công làm lời, việc làm tận tâm
Nhận tiền sau khi công việc hoàn tất

LIÊN LẠC
Quang (408) 580-4762
TRUNG Handyman
Remodel: kitchen, bathroom, garage
Painting, flooring, patio, deck
Door, window, plumbing, electrical

GỌI
(408) 829-1315
SAIGON Handyman
TẬN TÂM, GIÁ RẺ
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
Nhà, mobilehome, cơ sở thương mại
Làm mộc, điện, nước, sơn, clean nhà cửa

LIÊN LẠC
(408) 242-6006
HOME REPAIR
Điện, nước + mọi thứ
Thông ống cống kinh nghiệm

LIÊN LẠC
Hùng (408) 637-1172
HOME REPAIR REMODEL
NHẬN SỬA CHỮA, TÂN TRANG NHÀ
FREE ESTIMATE
Nhà bếp, phòng tắm, điện, nước
Add phòng, sơn nhà, lót gạch gỗ
Clean up vườn, đổ rác...

LIÊN LẠC
Hùng Đỗ (408) 667-3225
KENNY Handyman
Nhiệt tình, tận tâm
Nhận sửa chữa nhà cửa, điện, nước...

XIN LIÊN LẠC
(408) 757-5567 hoặc (669) 203-7421
MẪN Handyman
Làm việc tận tâm, giá cả hợp lý
Thông cống, sữa chữa ống rò rỉ theo yêu cầu.
Sữa chữa những thứ linh tinh khác

LIÊN QUAN TỚI NƯỚC HÃY GỌI
Minh Vuong (408) 599-4566
TNN HOME REPAIR
FREE ESTIMATE
VIỆC LÀM BẢO ĐẢM, ĐÚNG CODE
Chuyên làm mới và sữa chữa hệ thống điện nước
Chuyên thay ống nước, add phòng.

LIÊN LẠC
Tuấn (408) 646-2458
HANDYMAN
Điện, nước, cement, hàng rào,....
Tất cả các việc cho nhà cửa, thương mại

LIÊN LẠC
Minh (408) 930-4000