• Advertising
 • Auto Body Repair
 • Baby Sitter
 • Business for Sale
 • Dental Care
 • Dentist
 • Doctor
 • For Rent
 • Handyman
 • Help Wanted
 • Insurance
 • Landscaping
 • Lawyer
 • Locksmith
 • Moving
 • Nail Worker
 • Painter
 • Pharmacy
 • Plumbing
 • Professionals
 • Realtor
 • Restaurant
 • Spa
 • Supermarket
 • Tax
 • Towing
 • Travel
 • Tutoring
Summer Program (2-Months)
Giáo viên tốt nghiệp đại học BERKELEY
Hoc phí nhẹ, mỗi lớp có 5 học sinh
FAST PACED 2-MONTH
Math, Pre-calculus, Physics, Chemistry, Statistics

SAT/ACT PREPARATION
Củng cố và chuẩn bị tốt kiến thức cho năm học mới

FREE TEXTBOOK
For Early Registration

CONTACT
(408) 898-8429
GEM LEARNING
Trung Tâm Dạy Kèm & Học Hè
Khu chợ Lion, góc đường McLaughlin Ave.
Chuyên về Toán, Đọc Hiểu & Viết Văn

SPECIAL PROGRAMS:
Phonics/ Pre-reading
Accelerate Math
Writing Factory
Critical Thinking

CONTACT
(408) 444-8083
Dạy Kèm Toán-Lý-Hóa / SAT
Bảo đảm điểm hạng tiến bộ.
Học phí nhẹ nhàng.
AP Scholars - Evergreen Math & Science Consultants
AP Calculus, Chemistry, Physics
English, Grades 6-12
SAT training

CONTACT
(408) 425-9998
TOP STARS LEARNING CENTER
"Grow Your Mind"
Mang đến sự hài lòng cho quý phụ huynh
Help with school homework
Study common core enrichment program

Grades K-8: Math, Reading, Writing, Lang. Arts.
Grades 9-12: SAT Math, Reading & Writing

CONTACT
(408) 452-7559
Pro. Ha Nguyen
SUMMER CLASS
Elementary Math, Pre-Algebra
Precalculus, Calculus AB, BC

CONTACT
Pro. Ha Nguyen (408) 888-3402
SUMMER CLASSES - MATH SESSIONS
Dạy trước chương trình cho năm học mới trong 2 hoặc 3 tháng
For all grades included
English, Math, Geometry, Physics, Chemistry (AP)...

CONTACT
Ms. Vickie (408) 807-2726
Dạy Kèm Toán
Dạy kèm từng học sinh hay nhóm
Tới nhà hoặc tại thư viện
Bất cứ ngày nào trong tuần
Tận tâm, uy tín, đúng giờ.

VUI LÒNG GỌI
Quốc (408) 614-8223
Nhận Dạy Kèm
Thầy Nam, Cô Trang
Berryessa và Milpitas
Toán từ lớp 1 - 12
Reading, Writing từ lớp 1 - 5
Giáo viên kinh nghiệm, tận tâm
Có bằng cấp tại Mỹ

CONTACT
(408) 314-4652
Homework Center
Cô Stephanie
Nhận dạy lớp 1 đến lớp 8
Giá nhẹ nhàng
Hai giáo viên dạy từng nhóm nhỏ
Cô giáo chính đang dạy tại CHARTER SCHOOL

LIÊN LẠC:
Cô Stephanie (408) 505-6694
Homework After School
Nhận dạy kèm từ Pre-K đến Lớp 6
Nhà vùng Blossom Hill & Skyway
Có nhận đưa đón nếu cần

LIÊN LẠC:
Lilian (408) 761-8881